Saturday, July 26, 2008

सपना

मैले,
ऊ,
हिनिरहेको,
बेला,
उसलाई,
मोहनी,
लाएर,
मसँग,
बोलाएर,
के-के,
गरेको,
सपना,
देखेथेँ ।

0 comments:

Post a Comment