Thursday, July 8, 2010

Australia र nepal

अस्ट्रेलियनहरु हात तान्छन्,
नेपालीहरु खुट्टा तान्छन्,
जे ताने नि तान्ने नै हो,
but,
i wonder,
at,
the differences!

0 comments:

Post a Comment