Wednesday, January 26, 2011

जिन्दगी


बहाब संगै बहने,
वा,
नयाँ हुरी बनेर थपिने,
जम्मा,
दुइटा बाटो छन् |

0 comments:

Post a Comment