Wednesday, April 27, 2016

मन

मन फाटे पछी 
सिउन सकिन्न ! 
सिए पनि 
जिउन सकिन्न !!

0 comments:

Post a Comment