Friday, September 30, 2016

दृश्य भ्रम

आखाँहरु एकपटकमा
धेरै दृश्य हेर्न खोज्छन 
हेर्न सक्छन !

त्यसको परिणाम 
म कुनै पल 
कतै पनी हेरिरहेको हुन्न।

दृश्य भ्रम हो ?

0 comments:

Post a Comment