Friday, September 30, 2016

समय सोच

जति दिन बित्छन 
त्यति 
सोचाई जटिल बन्ने 
समयको खेल सायद। 

[05]

0 comments:

Post a Comment