Friday, September 30, 2016

सुधार

आफूलाई सुधार्न
अरु चाहिन्छ भन्ने लाग्छ 
भने,
आफू बिग्रेछु भनेर बुझ्नु !
[06]

0 comments:

Post a Comment