Friday, September 30, 2016

टिलपिल ताराहरु

आकाशतिर हेरिरहें 
त्यो रातभर 
ती मेरै मुटुका टुक्रा थिए 
जो टिलपिल टिलपिल 
गरिरहे ।  

टिलपिल ताराहरु 

0 comments:

Post a Comment