Saturday, July 26, 2008

म आफू नै

सारा,
विश्वलाई,
मगमग,
बास्ना,
छर्छु,
भन्ने,
म,
आफू,
नै,
गनाएँ ।

0 comments:

Post a Comment