Saturday, July 26, 2008

शब्दहरु

साँच्चि,
शब्दहरु,
थोरै,
छन,
तिम्रो,
बयान,
गर्न त,
पुग्दैनन !

0 comments:

Post a Comment