Saturday, July 26, 2008

किन ?

मैले,
सुनाएको,
उसले,
बुझेन,
तर,
बुझिन,
भनेर,
उसले,
भनेन!
किन ?

0 comments:

Post a Comment