Saturday, July 26, 2008

पानिमा भिजेकी उ

झम-झम,
पानिमा भिजेकी,
उनलाई,
हेरेर,
ओतमा,
बसेको,
म,
पुरै,
भिजेँ।

1 comments: