Friday, March 13, 2009

रमाइलो याद

सानोमा,
सरले,
कानको,
लोती,
तानेर,
झापड,
हानेको,
सम्झाना,
अहिले,
रमाइलो,
याद बनेको छ ।

0 comments:

Post a Comment