Friday, March 13, 2009

सुत्न त जीन्दगी छ नी

बैसको,
बेला,
नऊठे,
कहिले,
ऊठ्ने त?
सुत्न त,
जीन्दगी छ नी ।

0 comments:

Post a Comment