Friday, March 13, 2009

समाजको बोली गोली

म,
तिमी माथी,
नभएर,
हामी माथी,
छ यो समाज!
त्यसैले,
समाजको,
बोली,
गोली हुन्छ रे ।

0 comments:

Post a Comment