Wednesday, March 3, 2010

kahile kahi man ka kura

कहिले काही,
मनका कुरा,
हाम्लाई पनी भन ।
ढुङ्गा जस्तो हैन होला,
हाम्रो पनी मन,
जिन्दगानी के छ र यार !

0 comments:

Post a Comment