Friday, August 27, 2010

गारो

एकाएक
दुई-तिन
चार
कुराहरुको
बिचमा
आफुलाई पाउँदा
लाग्छ
संसारमा
म मात्र हो
जसलाई
गारो भैराछ!

0 comments:

Post a Comment