Wednesday, October 6, 2010

कुरो


भन्ने हरु,
भन्दै गर्छन,
आफ्नो काम,
नबिर्सिनु,
अरुको दुखमा,
सुख,
नदेख्नु
त्यै हो !

0 comments:

Post a Comment