Sunday, March 20, 2011

चैत

हावा हुरी चल्दै छ,
चलोस् |
एउटा मन त छ बाँकी,
उडाओस् !

चि..

0 comments:

Post a Comment