Sunday, May 29, 2011

संबिधान


संबिधानको धाराझै,
मेरो साथी,
अपहरित भएको छ |

उसको कथा मात्र,
मसंग छ |

[palpasa cafe]

0 comments:

Post a Comment