Sunday, May 29, 2011

प्रेम


"ट्रेन कतिखेर छुट्छ ?",
"छुटिसक्यो |",
"किन त्यसो गर्नुभा?",
"तिमीले गर्दा |",
"मैले के गरे ?",
"केहि गरिनौ |"

[palpasa cafe]

0 comments:

Post a Comment