Thursday, July 21, 2011

मान्छे


हजार होलान,
नभए सय !
मान्छे छन् |

जो,
अरुका लागी,
बाँच्नु,
आफू बाँच्नु मान्छन् !

जो,
अरुका लागी,
हाँस्नु,
आफू हाँस्नु ठान्छन !

0 comments:

Post a Comment