Saturday, August 20, 2011

शंखमुल


यहाँ,
के छैन ?
सब छ |

iPod छैन की,
ipad छैन की,
iphone छैन की,
itouch छैन की,
अनि,
ikaalu छैन की !
अर्को ikaalu,
अनि झन अर्को ikaalu छैन की |
icafe को हल्ला छैन की !

            -- तपाइको
               Steve
             शंखमुल

0 comments:

Post a Comment