Wednesday, September 14, 2011

रचना

रचनाका लागी
तन्मय हुन सक्नुपर्छ ।

तनावलाई कसरी निकास दिने,
आफैमा भर पर्छ ।

[ पल्पसा क्याफे 6 ]

0 comments:

Post a Comment