Tuesday, August 13, 2013

छोरो

आफ्नो सानो रुप देख्दा
जिन्दगी
सुरुबाट सुरु भए झैँ लाग्ने !

0 comments:

Post a Comment