Friday, September 30, 2016

अपरिचित ऐना

कुनै नौलो बिषय रहेन
अब, दुख सुख
नभनी भएन !

समयले यसरी ऐना देखायो कि
आफ्नै अनुहार अब आफ्नो रहेन। 
त्यहाँ कुनै
अपरिचित मान्छे देख्छु।

आफ्नै लागी समय पुगेन
आफ्नै दृष्य धमिलो लाग्छ।
 अमिलो लाग्छ।

0 comments:

Post a Comment