Friday, September 30, 2016

चाहना

मलाई यो
त्यो यस्तो त्यस्तो चाहिन्छ ?
चाहिदैन ।

म यसो गर्दिन
त्यसो गर्छु
त्यहाँ जान्छु ?
जान्न।

एकदम बितृष्णाको
सोच लाग्छ, संकुचित !

जीवन आज की भोली
केलाई छुटाउनु छ र ? 

0 comments:

Post a Comment