Friday, September 30, 2016

जलन

धपधप बलेको अनुहार
देख्दै लाग्छ, वाव !
कसले, कसरि देखोस् 
भित्री जलन ! 

0 comments:

Post a Comment