Friday, September 30, 2016

जे नी बोल्नेहरु

बोली हरेकले फ्याक्छन
बोल्न सजिलो छ नी 
तल माथिको 
ओठ हल्लाउने 
भित्रबाट घाँटी रगडेर 
आन्द्रा बटारेर सास फ्याक्ने !

कसको के जान्छ र 
बोल्ने नी, हैन र ?

त्यै त,  सजिलो छ 
जे बोले नी भो 
बाल मतलब !

यस्तो सोच्नेहरू मरे भनेनी 
म सोक मनाऊ गर्ने छैन !    

0 comments:

Post a Comment