Friday, September 30, 2016

पानी जिन्दगी

खेतमा 
उपल्लो गरोबाट 
तल्लो गरोमा 
पानी खसेजस्तो 
जिन्दगी खस्छ रे ! 

0 comments:

Post a Comment