Friday, September 30, 2016

तन्नेरी उमेर

अरुलाई 
सच्याउन खोज्ने तन्नेरीले 
आफुलाई 
सच्याउन बिर्सेको रैछ !


0 comments:

Post a Comment