Friday, September 30, 2016

जिन्दगि

जसरि आजसम्म चल्यो 
त्यसरी चल्छ , चल्थ्यो होला । 

के मिलेन
चलेन !

0 comments:

Post a Comment