Friday, September 30, 2016

संसारी

एकतमास संसार जे खोज्छ 
त्यहि खोजिरहेछु 
म संसारी भएको छु। 

आफ्नो रहन सकिन ! 

0 comments:

Post a Comment