Tuesday, May 10, 2005

मनशा

केहि लेख्न नजान्ने म 
भौंतारिदै 
शब्द-शब्दहरुमा 
मनशा 
लेख्छु !

0 comments:

Post a Comment