Saturday, July 26, 2008

सिसीमा जीन्दगी

जीन्दगी साला
सिसीमा
बन्द गरेर
पिउन मिल्ने भए !

0 comments:

Post a Comment