Saturday, July 26, 2008

मतलबै नभएपछि

आफूले,
बोलेको,
र,
गरेको,
मतलबै,
नभएपछि,
बोल्न,
र,
गर्न,
जे बोले,
र,
जसो गरे,
पनि,
हुन्छ ।
हो ?
कि,
हुन्न ?

0 comments:

Post a Comment