Saturday, July 26, 2008

जिन्दगी

आफै,
सम्हालिने कुरा,
प्रक्रितिका हुन,
जिन्दगी,
मान्छेको,
पो,
त।

0 comments:

Post a Comment