Saturday, July 26, 2008

जिन्दगी

आकाश खाली होला,
मन खाली होला,
रिक्तता भरिएला,
तिक्तता भरिएला,
जिन्दगी,
चलिरह्न्छ,
हार मान्नुलाई,
बुझाई होईन,
कायरता भन्छु म ।

0 comments:

Post a Comment