Saturday, July 26, 2008

साथी बन्ने रे,
मेरो,
मसँग,
रमाइलो,
लाग्छ रे,
मलाई,
विश्वास,
लाग्दैन,
त्यो कुरा ।

0 comments:

Post a Comment