Saturday, July 26, 2008

सँधै भरि बाँच्न

सँधै भरि,
बाँच्न,
मर्न हुन्न!
त्यो,
मिल्दैन,
होइन र ?

0 comments:

Post a Comment