Saturday, July 26, 2008

एउटीको अगाडी म बोलिन।

मलाई देखेर,
सुन्न,
चाहने,
एउटीको,
अगाडी,
म बोलिन।
केहि,
बिगारेँ र ?

0 comments:

Post a Comment