Wednesday, July 23, 2008

राँके भूत

राँके भूत भनेर तर्सौथे,
नभए-नभएको छ भन्थे,
खान्छ,
जिउँदै खान्छ,
भन्थे,
राजा भनेर तर्साएको भए,
सायद,
कुनै दिन त डर भाग्थ्यो!
त्यो राँके भूत;
छ कि?
कि, छैन पो कि ?

0 comments:

Post a Comment