Saturday, July 26, 2008

व्यावहारीक

व्यावहारीक,
स्पष्टता,
जसले,
मन पराउँछ ।
तर,
कती,
नै,
छन,
र,
जो,
स्पष्ट,
छन ।

0 comments:

Post a Comment