Saturday, July 26, 2008

जीवन

एक लक्ष्य,
एक जीवन !
र,
मैले,
जिन्दगी,
जिउने,
निर्णय गरेँ ।

0 comments:

Post a Comment