Friday, March 13, 2009

मलाई गरम गरम लागीरहेछ

बैशाख,
जेठ,
लाग्न,
अझै,
टन्नै,
छ ।
तै,
मलाई,
गरम,
गरम,
लागीरहेछ ।

2 comments: