Friday, March 13, 2009

कसैका नयन सम्झिरहेँ म

एउटा गीत,
सुन्दै थिएँ,
नयनका,
गाजलका अनि,
काजलका,
कुरा भए ।
बाँसुरी अनि,
मादलका,
कुरा भए ।
मीठो आफ्नोपन,
मिलेथ्यो ।
कसैका नयन,
सम्झिरहेँ म,
त्यो पल ।

0 comments:

Post a Comment