Tuesday, April 20, 2010

विश्वास - bishwas

विश्वास भन्ने,
शब्द र भाव,
मा नै,
बिश्वास लाग्न,
छाडिसक्यो !

0 comments:

Post a Comment