Tuesday, April 20, 2010

साथी - saathi

मेरा,
१० जना साथीले,
पालै पालो,
तैले मान्छे चिन्दैनस्,
भनिरहे,
म सुन्दै गए,
१० जनाले,
१० सै जनालाई,
चिनाए,
म अझै पनी सुनिरक्छु

0 comments:

Post a Comment