Tuesday, April 20, 2010

मौसम - mausam

थोपा – थोपा पानी,
wind chimes को,
टिंगडिंग -  टिंगडिंग,
सरर चलेको,
मन सितलो पर्ने,
बतास,
अनि,
केही मीठा यादमा,
निदाउन खोजीरहेको,
म,
वा!हा!
क्या मौसम छ!

0 comments:

Post a Comment