Tuesday, May 18, 2010

मुसो – muso


आजकल मुसाहरुले,
आलु खादैनन,
मेरो computer को,
तार काट्छन,
सत्यानास होस् !

0 comments:

Post a Comment